Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z terenu ulic: Jana Pawła II i Nowa w Ząbkach, przez kanał deszczowy do przydrożnego rowu w ulicy Batorego.
Wołomin, dnia 10.08.2009r.
WOŚ-6225- 45/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 30.07.2009r. Burmistrza Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z terenu ulic: Jana Pawła II i Nowa w Ząbkach, przez kanał deszczowy
do przydrożnego rowu w ulicy Batorego.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.08.2009 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.08.2009 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2009 r., godz. 13.23NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1310 razy.