Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek na wniosek zakładu P.P.U.H. MAXI-PLAST Zbigniew Zasikowski, ul. Nadmeńska 4A, 05-230 Kobyłka.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do ziemi (tj. rowu komunalngo A)ścieków opadowych i roztopowych, z terenu zakładu MAXI-PLAST, zlokalizowanego przy ul. Nadmeńskiej 4A w Kobyłce.
Wołomin, dnia 11.08.2009r.
WOŚ-6225-47/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 10.08.2009r., zakładu P.P.U.H. MAXI-PLAST Zbigniew Zasikowski, ul. Nadmeńska 4A, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych, z terenu nawierzchni utwardzonych zakładu MAXI-PLAST, zlokalizowanego przy ul. Nadmeńskiej 4A w Kobyłce (na dz. ew. nr 29/1 obr. 08 Kobyłka), poprzez dwa istniejące wyloty kanalizacji deszczowej (W-1 i W-2 Ø 300 mm), usytuowane w rowie komunalnym A (dz. nr ew. 32 obr. 08); w przypadku wystąpienia opadu nawalnego - nadmiar wód z ww. zlewni, będzie odprowadzany poprzez rów A do wód powierzchniowych rzeki Czarna w km 11+590.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.08.2009 r., godz. 08.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.08.2009 r., godz. 08.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.08.2009 r., godz. 08.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1375 razy.