Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia składającego się z 4 studni (nr 1, 2, 3 i 4), usytuowanego na terenie działki nr ew. 38/13 obr. 5-09 w Markach oraz odprowadzanie wód p

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz zgodnie
z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek z dnia 30.07.2009r., Wodociągu Mareckiego sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia składającego się z 4 studni (nr 1, 2, 3 i 4), usytuowanego na terenie działki nr ew. 38/13 obr. 5-09 w Markach oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wód, do ziemi tj.: do rowu melioracyjnego nr 6 i 7.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.08.2009 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.08.2009 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2009 r., godz. 14.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1325 razy.