Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentu rowu komunalnego R-„A10/1”, na terenie działki nr ew. 32/1 i 32/2 obr. 10 w Kobyłce przy ul. Jagodowej oraz likwidację z

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (takt jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 24.07.2009r., Pani Mieczysławy Góreckiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentu rowu komunalnego R-„A10/1”, na terenie działki nr ew. 32/1 i 32/2 obr. 10 w Kobyłce przy ul. Jagodowej oraz likwidację zbiornika wodnego (suchego), usytuowanego na terenie działki nr ew. 32/1 obr. 10 w Kobyłce.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.08.2009 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.08.2009 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2009 r., godz. 09.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1223 razy.