Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Tłuszczu, zlokalizowanej na dz. nr ew. 2250 obr

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 16.07.2009r., Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o., ul. Leśna 1, Józefów, 05-860 Płochocin, działającego w imieniu Spółki „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o., ul. Lubelska 1, 03-802 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków
w Tłuszczu, zlokalizowanej na dz. nr ew. 2250 obr. Tłuszcz, przy ul. Pilińskiego poprzez istniejącą sieć kanalizacji oraz rów melioracyjny C 10/48 i C 10 do rzeki Cienkiej.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 4), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2009 r., godz. 16.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2009 r., godz. 16.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2009 r., godz. 16.38NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1222 razy.