Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzonych i dachów osiedla mieszkaniowego zlokalizowanych na dz. nr ew. 33/2 i

ZawiadomienieZawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 10.07.2009r., Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „GÓR-PIS” S.J. Paweł Góral i Wspólnicy, ul. Chopina 17a, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzonych i dachów osiedla mieszkaniowego zlokalizowanych na dz. nr ew. 33/2 i 33/1 obr. 03-32 w Ząbkach przy ul. Kopernika oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj.: 13 studni chłonnych.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2009 r., godz. 15.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2009 r., godz. 15.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2009 r., godz. 15.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1447 razy.