Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Prezsa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, z nawierzchni utwierdzonych zlewni ulicy Brzozowej w Zielonce (tj. części ulicy Armii Ludowej oraz fragmentu ulicy Brzozowej), istniejącym wylotem Ø 300 mm, usytuowanym na dz. nr ew. 3 obr. 5-20-08 do rowu komunalnego, a następnie do Kanału Magenta w km 2+371 i do rzeki Długiej w km 9+950.
Wołomin, dnia 03.08.2009r.
WOŚ-6225- 42/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, z dnia 30.07.2009r., znak: PWiK/ST/412/09, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, z nawierzchni utwierdzonych zlewni ulicy Brzozowej w Zielonce (tj. części ulicy Armii Ludowej oraz fragmentu ulicy Brzozowej), istniejącym wylotem Ø 300 mm, usytuowanym na dz. nr ew. 3 obr. 5-20-08 do rowu komunalnego, a następnie do Kanału Magenta w km 2+371 i do rzeki Długiej w km 9+950.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2009 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2009 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2009 r., godz. 14.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1219 razy.