Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sieci drenarskiej na terenie działek nr ew. 555/6, 555/4 i 554/2 obr. Małopole, Gm. Dąbrówka.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
na wniosek OLIMPIC PLUS Paweł Łukasiewicz, Pracownia Projektowa i Konstrukcji, ul. Karabeli 3, 01-313 Warszawa, działający w imieniu inwestora: GRODON Sp. zo.o., ul. Kwiatowa 14, Michałów-Grabina, 05-126 Nieporęt, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sieci drenarskiej na terenie działek nr ew. 555/6, 555/4 i 554/2 obr. Małopole, Gm. Dąbrówka.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2009 r., godz. 15.48NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1399 razy.