Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciopostępowania wodnoprawnego

wszczęcie postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków opadowych, roztopowych i drenażowych z projektowanego kompleksu obiektów sportowych Orlik 2012 (dz. nr ew. 1654/3 i 1655/2 obr. Tłuszcz przy ul. Polnej), do ziemi za pośrednictwem rowu melioracyjnego D-14 oraz na wykonanie urządzeń wodnych w celu odprowadzania ww. wód.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek Gminy Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków opadowych, roztopowych i drenażowych
z projektowanego kompleksu obiektów sportowych Orlik 2012 (dz. nr ew. 1654/3
i 1655/2 obr. Tłuszcz przy ul. Polnej), do ziemi za pośrednictwem rowu melioracyjnego D-14 oraz na wykonanie urządzeń wodnych w celu odprowadzania ww. wód.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2009 r., godz. 14.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1353 razy.