Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek zakładu TOYOTA MARKI Władysław Cygan, Beata Cygan-Przygońska, Al. Piłsudskiego 2B, 05-270 Marki

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, z terenu nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych Autoryzowanej Stacji Dealerskiej TOYOTA MARKI, przy Al. Piłsudskiego 2B w Markach, poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, do rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż Al. Piłsudskiego w Markach
Wołomin, dnia 24.07.2009r.
WOŚ-6225-38/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 09.07.2009r., zakładu TOYOTA MARKI Władysław Cygan, Beata Cygan-Przygońska,
Al. Piłsudskiego 2B, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, z terenu nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych Autoryzowanej Stacji Dealerskiej TOYOTA MARKI, przy Al. Piłsudskiego 2B w Markach, poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, do rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż Al. Piłsudskiego w Markach.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.07.2009 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.07.2009 r., godz. 15.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2009 r., godz. 15.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1566 razy.