Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek zakładu SORAYA S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin (dz. nr ew. 19/1 obr. 02-04 w Radzyminie).

Postępowanie adminstracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, a także wód drenażowych, z terenu zakładu SORAYA S.A. w Radzyminie, poprzez wylot Ø 400 mm do rowu nieewidencyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ew. 80 obr. 02-04 w Radzyminie.
Wołomin, dnia 25.06.2009r.
WOŚ-6225-36/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 22.06.2009r., zakładu SORAYA S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin (dz. nr ew. 19/1 obr. 02-04 w Radzyminie), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie z terenu ww. zakładu ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, a także wód drenażowych, poprzez wylot Ø 400 mm do rowu nieewidencyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ew. 80 obr. 02-04 w Radzyminie.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 25.06.2009 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.06.2009 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2009 r., godz. 13.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1340 razy.