Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. (ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka).

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, ze zlewni ulicy Wilsona w Zielonce, poprzez istniejący wylot Ø 200 mm do rowu wzdłuż bocznicy kolejowej, następnie do Rowu Magenta w km 1+958,5 i do rzeki Długiej w km 9+950, a także poprzez nieszczelny kolektor „F” do ziemi.
Wołomin, dnia 15.06.2009r.
WOŚ-6225-35/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071,
z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 03.06.2009r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. (ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, ze zlewni ulicy Wilsona w Zielonce, poprzez istniejący wylot Ø 200 mm do rowu wzdłuż bocznicy kolejowej, następnie do Rowu Magenta w km 1+958,5 i do rzeki Długiej w km 9+950, a także poprzez nieszczelny kolektor „F” do ziemi.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.06.2009 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.06.2009 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.06.2009 r., godz. 13.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1474 razy.