Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Geodezji realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym:
a) utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) utrzymania, przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zbiorów danych mapy ewidencyjnej,
c) utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
d) archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych,
e) udostępniania danych ewidencyjnych,
f) ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
g) okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych,
h) sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
i) modernizacji ewidencji,
j) wydawania informacji o danych ewidencji gruntów na potrzeby ubezpieczenia rolniczego;
2) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
3) prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości;
4) scalania i wymiany gruntów;
5) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu, w tym prowadzenie spraw z zakresu:
a) rejestru nieruchomości dla zasobu Skarbu Państwa i powiatu,
b) wykonywania praw właścicielskich oraz nabywania, zbywania, zamian, darowizn nieruchomości oraz ich dodawania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, w zakresie prowadzonych zasobów nieruchomości,
c) najmu, dzierżaw, użyczeń nieruchomości oraz składników mienia powiatu oraz Skarbu Państwa,
d) użytkowania wieczystego, w tym aktualizacji opłat z tego tytułu oraz przekształcenia tego prawa w prawo własności,
e) trwałego zarządu, w tym jego ustanawiania oraz wygaszania a także aktualizacji opłat z tego tytułu,
f) wywłaszczania nieruchomości oraz ograniczania sposobu korzystania
z nieruchomości,
g) udzielania zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
h) ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
i) zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,
j) zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,
k) regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
l) potwierdzania udziałów we wspólnotach gruntowych,
m) przekazywania w zarząd Lasów Państwowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
n) opiniowania projektów podziału nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.06.2009 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.06.2017 r., godz. 13.29Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.21NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 13.04NieznanyEdycja strony
08.06.2009 r., godz. 13.35Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4314 razy.