Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych

Data ogłoszenia: 02.06.2009 r.
Uchwała Nr III- 62/09
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 czerwca 2009 r.


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr III-33/2009 Zarząd Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Rozstrzyga się konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2009 roku zadań publicznych, przyznając dotacje na dofinansowanie zadań, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. W budżecie Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych, określonych
w załączniku do niniejszej uchwały, zabezpieczono środki:
1) w dziale 900 rozdział 90095,

§ 2

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Wołominie, stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.06.2009 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.06.2009 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2009 r., godz. 11.24Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1474 razy.