Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek zakładu Kolgard-Oil Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonce przy ul. Podleśnej 7.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego, a następnie do zbiornika śródleśnego, z terenu terminalu paliwowego Kolgard-Oil Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Podleśnej 7 w Zielonce (dz. nr ew. 6 obr. 5-10-01 w Zielonce).
Wołomin, dnia 01.06.2009r.
WOŚ-6225-33/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 25.05.2009r. Kolgard-Oil Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonce przy ul. Podleśnej 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego, a następnie do zbiornika śródleśnego, z terenu terminalu paliwowego Kolgard-Oil Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Podleśnej 7 w Zielonce (dz. nr ew. 6 obr. 5-10-01 w Zielonce).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.06.2009 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.06.2009 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2009 r., godz. 14.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1237 razy.