Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI – 239/09

w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
Uchwała Nr XXXI – 239/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U.01.142.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie, na zasadach partnerstwa Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanego dalej Projektem BW, przyjmując jednocześnie, że:

celami Projektu BW są:
a)promocja gospodarcza Mazowsza;
b)wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację Gminy/Miasta/Powiatu oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
c)aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.


§ 2

Wyraża się zgodę na zaangażowanie na cel, o którym mowa w §1 środków finansowych, niezbędnych na pokrycie wkładu własnego w projekcie BW, które zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2010-2012, w rozdziale 15011 – rozwój przedsiębiorczości.


§ 3

Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu Samorządu Województwa mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny w Projekcie BW w następujących szacunkowych transzach:

1.w roku 2010 – 173.631 zł,
2.w roku 2011 – 211.704 zł,
3.w roku 2012 – 153.450 zł.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.05.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.06.2009 r., godz. 12.30
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.32Magdalena RudnikEdycja strony
02.06.2009 r., godz. 12.30Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2421 razy.