Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie administarcyjne wszczete na wniosek Pana Jana Zientara pełnomocnika wspólników spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jan Zientara Spółka Cywilna (ul. Szosa Jadowska 53, Lipiny Nowe, 05-200 Wołomin)

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, poprzez zbiornik chłonno - odparowywalny do ziemi, z terenu ww. zakładu zlokalizowanego przy ul. Szosa Jadowska 53 – Lipiny Nowe (dz. nr ew. 10/1, 10/3, 10/8, 11/1, 11/3, 12 i 13/1 obręb 01 Lipiny Nowe, gm. Wołomin).
Wołomin, dnia 25 maja 2009r.
WOŚ-6225-31/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 20.05.2009r., Pana Jana Zientara pełnomocnika wspólników spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jan Zientara Spółka Cywilna (ul. Szosa Jadowska 53, Lipiny Nowe, 05-200 Wołomin), zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, poprzez zbiornik chłonno - odparowywalny do ziemi, z terenu ww. zakładu zlokalizowanego przy ul. Szosa Jadowska 53 – Lipiny Nowe (dz. nr ew. 10/1, 10/3, 10/8, 11/1, 11/3, 12 i 13/1 obręb 01 Lipiny Nowe, gm. Wołomin).

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).

Ewentualne uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.05.2009 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.05.2009 r., godz. 12.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2009 r., godz. 12.38NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1454 razy.