Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Mastalerza

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. budowę stawu rekreacyjnego na terenie działki nr ew. 451 obr. Jaźwie, gm. Tłuszcz.
Wołomin, dnia 19.05.2009r.
WOŚ-6224- 24/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 14.05.2009r., Pana Krzysztofa Mastalerza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. budowę stawu rekreacyjnego na terenie działki nr ew. 451 obr. Jaźwie, gm. Tłuszcz.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.05.2009 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.05.2009 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2009 r., godz. 15.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1618 razy.