Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek MG DEVELOPMENT Roguscy, Mazurek Sp. J., ul. Moniuszki 24A, 05-230 Kobyłka.

Postępowanie administarcyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu Ø 600 mm na rowie przydrożnym, przy ul. Gen. Maczka w Radzyminie, na terenie dz. nr ew. 56/6, 56/19 i 2 obręb 02-03.
Wołomin, dnia 19.05.2009r.
WOŚ-6224-22/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (takt jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 11.05.2009r., MG DEVELOPMENT Roguscy, Mazurek Sp. J., ul. Moniuszki 24A,
05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu Ø 600 mm na rowie przydrożnym, przy ul. Gen. Maczka w Radzyminie, na terenie dz. nr ew. 56/6, 56/19 i 2 obręb 02-03.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul.Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.05.2009 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.05.2009 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2009 r., godz. 09.44NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1393 razy.