Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Państwa Małgorzaty i Artura Tekieli.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na działkach nr ew. 81/5, 81/4, 81/1 i 87 obr. 01-07 w Radzyminie, służących do odprowadzania ścieków do rzeki Beniaminówka, a także na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do wód rzeki Beniaminówki w km 12+590, ścieków opadowych i roztopowych, oczyszczonych ścieków bytowych i wód drenażowych.
Wołomin, dnia 29.04.2009r.
WOŚ-6225- 26/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (takt jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Państwa Małgorzaty i Artura Tekieli, z dnia 14.04.2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 81/5, 81/4, 81/1 i 87 obr. 01-07 w Radzyminie, służących do odprowadzania wód drenażowych oraz ścieków opadowych, roztopowych i bytowych, tj.:
a) wylotu kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm,
b) wylotu kanalizacji deszczowej Ø 160 mm,
c) drenażu opaskowego wokół projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
2. szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do wód rzeki Beniaminówki w km 12+590:
a) wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego na dz. nr ew. 81/5
obr. 01-07 w Radzyminie budynku jednorodzinnego,
b) oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków,
c) wód drenażowych z terenu dz. nr ew. 81/5 obr. 01-07 w Radzyminie.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.04.2009 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.04.2009 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2009 r., godz. 14.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1410 razy.