Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 228/09

w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego
Uchwała Nr XXX – 228/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie utworzenia Technikum ZawodowegoNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się czteroletnią szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży o nazwie Technikum Zawodowe, z siedzibą w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 18, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


§ 2

Z dniem 1 września 2009 roku dokonuje się naboru do Technikum Zawodowego.


§ 3

Akt założycielski Technikum Zawodowego stanowi załącznik nr 1 do uchwały


§ 4

Technikum Zawodowemu nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.


§ 5

Z dniem 1 września 2009 roku włącza się Technikum Zawodowe do Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 18.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 27.04.2009 r., godz. 13.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.25Magdalena RudnikEdycja strony
27.04.2009 r., godz. 13.29Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2465 razy.