Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 227/09

w sprawie dzierżawy nieruchomości
Uchwała Nr XXX – 227/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomościNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie Tomaszowi Ząbek części nieruchomości oznaczonej zgodnie z zapisami ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 165/5 z obrębu 0028-28, miasto Wołomin, położonej przy ul. Prądzyńskiego 3, stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi Księgę Wieczystą KW WA1W/00033578/4, w
granicach wskazanych w załączniku graficznym do uchwały, do dnia 30 kwietnia 2012 r., tj. na czas przekraczający 3 lata łącznego okresu trwania umowy.


§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 27.04.2009 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.25Magdalena RudnikEdycja strony
27.04.2009 r., godz. 13.15Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2488 razy.