Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX - 223/09

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008
Uchwała Nr XXX - 223/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2008.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 27.04.2009 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.23Magdalena RudnikEdycja strony
27.04.2009 r., godz. 12.24Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2593 razy.