Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-217/09

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2009 roku
Uchwała Nr XXIX – 217/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 marca 2009 r.


w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2009 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Realizacja zadań nastąpi ze środków, jakie zostaną przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2009 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.32Magdalena RudnikEdycja strony
24.04.2009 r., godz. 14.52Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2436 razy.