Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-213/09

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
Uchwała Nr XXIX – 213/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświatyNa podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


1. Powierza się prowadzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński:
a)w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca, fryzjer oraz murarz – Powiatowi Szydłowieckiemu.
b)w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz sprzedawca – Powiatowi Węgrowskiemu.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i upoważnia do zawarcia odpowiednich porozumień z Powiatami: Szydłowieckim i Węgrowskim

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2009 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.29Magdalena RudnikEdycja strony
24.04.2009 r., godz. 14.20Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2379 razy.