Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-212/09

w sprawie pomocy finansowej dla gminy Klembów na realizację zadania – budowa drogi w miejscowości Ostrówek
Uchwała Nr XXIX – 212/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie pomocy finansowej dla gminy Klembów na realizację zadania – budowa drogi w miejscowości OstrówekNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm. ), i art. 175 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński udziela pomocy finansowej gminie Klembów na realizację zadania polegającego na budowie drogi w miejscowości Ostrówek stanowiącej dojazd do Szkoły Specjalnej – budowanej przez Powiat Wołomiński.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat przekaże Gminie Klembów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 250.000 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i upoważnia go do podpisania odpowiedniej umowy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2009 r., godz. 14.16
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.29Magdalena RudnikEdycja strony
24.04.2009 r., godz. 14.16Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2544 razy.