Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Jerzego Materek, działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa.

Postępowanie w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: a) przebudowę mostu, zlokalizowanego w km 15+800 przez rzeki Czarna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 w km 6+363 w msc. Czarna, na działkach ew. nr 89, 107, 108 i 176 obr. Czarna-02, gm. Wołomin, przy czym zakres prac obejmie rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obiektu mostowego, b) budowę prefabrykatu wylotu drenu służącego do odprowadzania ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z nawierzchni projektowanego mostu do rzeki Czarna, 2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, z nawierzchni mostu i dojazdów, do wód rzeki Czarnej.
Wołomin, dnia 23.04.2009r.
WOŚ 6224- 19/09Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (takt jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 20.04.2009r., Pana Jerzego Materek, działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a) przebudowę mostu, zlokalizowanego w km 15+800 przez rzeki Czarna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 w km 6+363 w msc. Czarna, na działkach ew. nr 89, 107, 108 i 176 obr. Czarna-02, gm. Wołomin, przy czym zakres prac obejmie rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obiektu mostowego,
b) budowę prefabrykatu wylotu drenu służącego do odprowadzania ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z nawierzchni projektowanego mostu do rzeki Czarna,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, z nawierzchni mostu i dojazdów, do wód rzeki Czarnej.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.04.2009 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.04.2009 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2009 r., godz. 09.21NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1402 razy.