Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek firmy AP PROJEKT Piotr Antosz, ul. Huculska 5/1, 40-732 Katowice.

Postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego boiska piłkarskiego, dwóch kortów tenisowych oraz boiska wielofunkcyjnego, zlokalizowanych na terenie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego w Ząbkach (dz. nr ew. 132 obręb 3-05) oraz na wykonanie urządzeń wodnych (skrzynek rozsączających) służących do wprowadzania ww. ścieków do ziemi.
Wołomin, dnia 30 marca 2009r.
WOŚ-6225- 23/09


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 23.03.2009r., firmy AP PROJEKT Piotr Antosz, ul. Huculska 5/1, 40-732 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego boiska piłkarskiego, dwóch kortów tenisowych oraz boiska wielofunkcyjnego, zlokalizowanych na terenie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego w Ząbkach (dz. nr ew. 132 obręb 3-05) oraz na wykonanie urządzeń wodnych (skrzynek rozsączających) służących do wprowadzania ww. ścieków do ziemi.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).

Ewentualne uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.04.2009 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.04.2009 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2009 r., godz. 12.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1673 razy.