Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pani Anny Zawadzkiej, działającej w imieniu Meritum Nieruchomości Piotr Kot Sp. j., ul. Słomińskiego 19 lok. 519, 00-195 Warszawa.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. zmianę trasy fragmentu rowu melioracyjnego R ¾, na działce nr ew. 280 obr. Cegielnia, oraz jego zabudowę rurociągiem Ø 600 mm.
Wołomin, dnia 23.03.2009r.
WOŚ-6224- 14/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 16.03.2009r., Pani Anny Zawadzkiej, działającej w imieniu Meritum Nieruchomości Piotr Kot Sp. j., ul. Słomińskiego 19 lok. 519, 00-195 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. zmianę trasy fragmentu rowu melioracyjnego R ¾, na działce nr ew. 280 obr. Cegielnia, oraz jego zabudowę rurociągiem Ø 600 mm.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.03.2009 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2009 r., godz. 10.11NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1316 razy.