Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, na potrzeby ogólnodostępnego punktu czerpalnego, za studni zlokalizowanej przy ul. Batorego w Ząbkach (na dz. nr ew. 6/2 obr. 01-20).
Wołomin, dnia 19.03.2009r.
WOŚ-6223-4/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 17.03.2009r., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, na potrzeby ogólnodostępnego punktu czerpalnego, za studni zlokalizowanej przy ul. Batorego w Ząbkach (na dz. nr ew. 6/2 obr. 01-20).

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.03.2009 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.03.2009 r., godz. 13.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2009 r., godz. 13.25NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1564 razy.