Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-207/09

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
Uchwała Nr XXVIII - 207/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 lutego 2009 r.


w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego MościckiegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5c pkt 1)
w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, z siedzibą w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1, utworzonego Zarządzeniem
Nr 72 Urzędu Województwa Stołecznego, Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia
10 września 1975 r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie: Zespół Szkół Zawodowych w Zielonce – ze zmianami wynikającymi z Decyzji Nr 106 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 18 lipca 1994 r. i z Decyzji Nr 23 Kuratora Oświaty
w Warszawie z dnia 4 kwietnia 1996 r. – w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie:
„Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego”.


§ 2

Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół do zmiany statutu szkoły, stosownie do zapisów niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 26.02.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 16.03.2009 r., godz. 13.55
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.39Magdalena RudnikEdycja strony
16.03.2009 r., godz. 13.55Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2397 razy.