Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Mariusza Małeckiego

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu Ø 1200 mm w km 2+770 Kanału Sierakowskiego (dz. nr ew. 55 obr. Sieraków) w msc. Sieraków, gm. Radzymin, na granicy dz. nr ew. 62 i 63 obr. Sieraków.
Wołomin, dnia 09.03.2009r.
WOŚ-6224- 9 /09Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego,/b>

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek Pana Mariusza Małeckiego z dnia 27.02.2009r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu Ø 1200 mm w km 2+770 Kanału Sierakowskiego (dz. nr ew. 55 obr. Sieraków) w msc. Sieraków, gm. Radzymin, na granicy dz. nr ew. 62 i 63 obr. Sieraków.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.03.2009 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.03.2009 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2009 r., godz. 15.59NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1199 razy.