Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Malczewskiego 16 w Ząbkach.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z dwóch studni o głębokościach 26,3 i 26,8 m, zlokalizowanych w Ząbkach przy ul. Malczewskiego 16.
Wołomin, dnia 03.03.2009r.
WOŚ-6223-1/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.02.2009r., Wspólnoty Mieszkaniowej Malczewskiego 16 w Ząbkach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z dwóch studni o głębokościach 26,3 i 26,8 m, zlokalizowanych w Ząbkach przy ul. Malczewskiego 16.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.03.2009 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.03.2009 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2009 r., godz. 08.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1347 razy.