Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych

Data ogłoszenia: 24.02.2009 r.
Uchwała Nr III-16/09
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 lutego 2009 r.w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr III-184/2008 Zarząd Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1


1.Rozstrzyga się konkursy ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych, przyznając dotacje na dofinansowanie zadań, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.W budżecie Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych, określonych
w załączniku do niniejszej uchwały, zabezpieczono środki:
1)w dziale 851 rozdział 85149,
2)w dziale 852 rozdział 85201, rozdział 85220, rozdział 85295,
3)w dziale 853 rozdział 85311,
4)w dziale 854 rozdział 85495,
5)w dziale 900 rozdział 90095,
6)w dziale 921 rozdział 92105,
7)w dziale 926 rozdział 92605.


§ 2

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Wołominie, stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.02.2009 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.02.2009 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2009 r., godz. 15.42Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1511 razy.