Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem Kanału Sierakowskiego (dz. nr ew. 83 obr. 03-04 w Radzyminie) w ciągu ulicy Brylantowej (na dz. nr ew. 118 obr. 03-04), w ramach inwestycji budowy wodociągu w ul. Brylantowej w Radzyminie.
Wołomin, dnia 25.02.2009r.
WOŚ 6224-6/09Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 23.02.2009r., Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem Kanału Sierakowskiego (dz. nr ew. 83 obr. 03-04 w Radzyminie) w ciągu ulicy Brylantowej (na dz. nr ew. 118 obr. 03-04), w ramach inwestycji budowy wodociągu w ul. Brylantowej w Radzyminie.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.02.2009 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.02.2009 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2009 r., godz. 08.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1342 razy.