Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Burmistrza Wołomina (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin)

Postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotu wód opadowych do odbiornika) oraz na odprowadzanie ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego zespołu basenowego OSiR w Wołominie przy ul. Rejtana (dz. nr ew. 147/3 obr. 27) do zbiornika wodnego (stawu), zlokalizowanego na dz. nr ew. 147/3 i 147/2 obr. 27 w Wołominie.
Wołomin, dnia 18.02.2009r.
WOŚ-6225-15/09


zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071,
z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 11.02.2009r. Burmistrza Wołomina (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotu wód opadowych do odbiornika) oraz na odprowadzanie ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego zespołu basenowego OSiR w Wołominie przy ul. Rejtana (dz. nr ew. 147/3 obr. 27) do zbiornika wodnego (stawu), zlokalizowanego na dz. nr ew. 147/3 i 147/2 obr. 27 w Wołominie.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.02.2009 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.02.2009 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2009 r., godz. 11.09NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1565 razy.