Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodonoprawne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (tj. wylotu do rowu „G” w hm 6+56, usytuowanego na działce nr ew. 16 obr. 11 w Wołominie) oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania projektowaną kanalizacją deszczową ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z nawierzchni utwierdzonych ulic: Łukasiewicza, Geodetów, Wiosennej, Armii Krajowej, Batorego i Tęczowej w Wołominie.
Wołomin, dnia 16.02.2009r.

WOŚ-6225- 14/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
z dnia 13.02.2009r., znak: L.dz. DT/325/02/09, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (tj. wylotu do rowu „G” w hm 6+56, usytuowanego na działce nr ew. 16 obr. 11 w Wołominie) oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania projektowaną kanalizacją deszczową ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z nawierzchni utwierdzonych ulic: Łukasiewicza, Geodetów, Wiosennej, Armii Krajowej, Batorego i Tęczowej w Wołominie.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.02.2009 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.02.2009 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2009 r., godz. 15.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1521 razy.