Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki.

Pozwolenie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków (tj. wód opadowych i roztopowych) do ziemi, z terenu modernizowanych ulicy Rychlińskiego w Ząbkach (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Kolejowej).
Wołomin, dnia 13.02.2009r.
WOŚ-6225-12/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 09.02.2009r. Burmistrza Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków (tj. wód opadowych i roztopowych) do ziemi, z terenu modernizowanych ulicy Rychlińskiego w Ząbkach (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Kolejowej).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.02.2009 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.02.2009 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2009 r., godz. 15.16NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1716 razy.