Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka).

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych poprzez dwa istniejące wyloty do rzeki Długiej w km 10+030 i 10+085, ze zlewni ulic: Żabiej i Powstańców w Zielonce.
Wołomin, dnia 06.02.2009r.
WOŚ-6225-4/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071,z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.01.2009r. Burmistrza Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych poprzez dwa istniejące wyloty do rzeki Długiej w km 10+030 i 10+085, ze zlewni ulic: Żabiej i Powstańców w Zielonce.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.02.2009 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.02.2009 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2009 r., godz. 10.56NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1491 razy.