Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, poprzez istniejący wylot o średnicy 600 mm, do wód rzeki Długiej w km 11+140, z nawierzchni utwardzonych zlewni ul. Ossowskiej w Zielonce.
Wołomin, dnia 02.02.2009r.
WOŚ-6225-3/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.01.2009r. Burmistrza Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot do rzeki Długiej w km 11+140, z nawierzchni utwardzonych zlewni ul. Ossowskiej w Zielonce.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.02.2009 r., godz. 16.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.02.2009 r., godz. 16.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2009 r., godz. 16.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1246 razy.