Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pana Zygmunta Miśta.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na działce nr ew. 177/3 obr. 03-10 w Radzyminie, poprzez istniejący wylot do rowu komunalnego, a następnie rzeki Beniaminówki w km 13 + 035.
Wołomin, dnia 09.01.2009r.
WOS-6225-60/08Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 22.12.2008r., zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na działce nr ew. 177/3 obr. 03-10 w Radzyminie, poprzez istniejący wylot do rowu komunalnego, a następnie rzeki Beniaminówki w km 13 + 035.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.01.2009 r., godz. 07.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.01.2009 r., godz. 07.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2009 r., godz. 07.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1400 razy.