Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wszczęte na wniosek Pani Justyny Wilk, działającej w imieniu METRO Group Asset Management Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa.

Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 498/08, z dnia 26.11.2008r., znak: WOŚ-6225-47/08, dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu nr 6/6a z terenu Centrum Handlowego M1 w Markach
Wołomin, dnia 05.01.2009r.
WOŚ-6225 – 47/08/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 08.12.2008r. wniosek Pani Justyny Wilk, działającej w imieniu METRO Group Asset Management Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 498/08, z dnia 26.11.2008r., znak: WOŚ-6225-47/08, dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu nr 6/6a z terenu Centrum Handlowego M1 w Markach.
Wnioskowana zmiana ww. decyzji Nr 498/08 dotyczy obowiązku wykonywania, minimum raz w roku oraz po obfitych deszczach lub po roztopach, czyszczenia zbiornika retencyjnego, studzienek kanalizacyjnych, wpustów i rurociągów deszczowych.
Zakład wnosi o zmianę ww. obowiązku, proponując wykonywanie, co najmniej dwa razy w roku (w okresie wiosny i jesieni), przeglądów eksploatacyjnych zbiornika retencyjnego, studzienek kanalizacyjnych, wpustów i rurociągów deszczowych, na podstawie których będzie stwierdzana potrzeba czyszczenia ww. urządzeń.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.01.2009 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.01.2009 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.01.2009 r., godz. 13.32NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1334 razy.