Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wdonoprawne wszczęte na wniosek Pana Jana Wiesława Tokarskiego

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 19/1 obr. 11 w Wołominie, przy ul. Łukasiewicza.
Wołomin, dnia 12.12.2008r.
WOŚ-6225-56/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek Pana Jana Wiesława Tokarskiego, z dnia 04.12.2008r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 19/1 obr. 11 w Wołominie, przy ul. Łukasiewicza.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.12.2008 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.12.2008 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2008 r., godz. 11.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1261 razy.