Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych w gminnej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF w msc. Nowy Jadów, poprzez istniejący wylot Ø 250 mm, usytuowany na dz. nr ew. 566/1 obr. Nowy Jadów, do rowu B w km 0+770, a następnie do rzeki Osownicy w km 2+030.
Wołomin, dnia 10.12.2008r.
WOŚ-6225-53/08

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 19.11.2008r. Wójta Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych w gminnej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF w msc. Nowy Jadów, poprzez istniejący wylot Ø 250 mm, usytuowany na dz. nr ew. 566/1 obr. Nowy Jadów, do rowu B w km 0+770, a następnie do rzeki Osownicy w km 2+030.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.12.2008 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.12.2008 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2008 r., godz. 09.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1478 razy.