Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Pani Izabeli Przepiórka, działającej w imieniu Praktiker Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do Kanału XIX, z nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych Sklepu artykułów budowlanych i wyposażenia wnętrz Praktiker, przy ul. Radzymińskiej 303 w Ząbkach (dz. nr ew. 1/2 obr. 01-01 Ząbki).
WOŚ-6225- 55/08 Wołomin, dnia 05.12.2008r.


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.11.2008r. Pani Izabeli Przepiórka, działającej w imieniu Praktiker Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do Kanału XIX, z nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych Sklepu artykułów budowlanych i wyposażenia wnętrz Praktiker, przy ul. Radzymińskiej 303 w Ząbkach (dz. nr ew. 1/2 obr. 01-01 Ząbki).

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2008 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2008 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2008 r., godz. 12.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1363 razy.