Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XXIV

z dnia 28.10.2008r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXIV-177/08
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
 • Uchwała Nr XXIV-178/08
  w sprawie nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XXIV-179/08
  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
 • Uchwała Nr XXIV-180/08
  w sprawie zmiany Statutów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Powiatowych Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Uchwała Nr XXIV-181/08
  w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku
 • Uchwała Nr XXIV-182/08
  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
 • Uchwała Nr XXIV-183/08
  w sprawie przekazania Wojewodzie skargi A. i Z. D.
 • Uchwała Nr XXIV-184/08
  w sprawie rozpatrzenia skargi W. D. na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2008 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2008 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.11.2008 r., godz. 14.27Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3890 razy.