Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek zakładu ORCO LOGISTIC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 95, 02-001 Warszawa.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 400 mm oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu komunalnego nr 5 (do ziemi), z nawierzchni utwardzonych dróg i parkingów oraz powierzchni dachowych budynków projektowanych na terenie działki nr ew. 73/13 obr. 3-05 w Markach.
Wołomin, dnia 30.10.2008r.
WOŚ-6225- 49/08


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.10.2008r. pełnomocnika zakładu ORCO LOGISTIC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 95, 02-001 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 400 mm oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu komunalnego nr 5 (do ziemi), z nawierzchni utwardzonych dróg i parkingów oraz powierzchni dachowych budynków projektowanych na terenie działki nr ew. 73/13 obr. 3-05 w Markach przy ul. Okólnej 45.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.10.2008 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.10.2008 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2008 r., godz. 11.23NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1395 razy.