Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek METRO Group Asset Management Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rowu 6/6a, z terenu Centrum Handlowego M1 w Markach.
WOŚ-6225- 47/08 Wołomin, dnia 28.10.2008r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 14.10.2008r. Pani Justyny Wilk, działającej w imieniu METRO Group Asset Management Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rowu 6/6a, z terenu Centrum Handlowego M1 w Markach (dz. nr ew. 26/1, 26/3, 28/1, 28/3, 30, 31/1, 31/3, 33/4, 33/5, 34/1, 34/3, 35/1, 35/3, 39, 40, 41/3, 42/3, 43, 44/2, 45/4, 46, 48, 50/1 obr. 05-13 oraz dz. nr ew. 66, 68, 70, 72, 103 i 104 obr. 05-14).

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.10.2008 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.10.2008 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2008 r., godz. 09.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1388 razy.