Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII-175/08

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną
Uchwała Nr XXIII-175/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję RewizyjnąNa podstawie § 41 ust. 5 oraz § 42 ust. 4 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 170, poz. 4623 z 2008r.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli gospodarki finansowej Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ za okres lat 2006 – 2008, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn rosnącego zadłużenia.


§ 2

Kontrola, o której mowa w § 1, zostanie przeprowadzona do 31 marca 2009 r.


§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 07.10.2008 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.13Magdalena RudnikEdycja strony
07.10.2008 r., godz. 14.09Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2625 razy.