Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII-169/ 08

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
Uchwała Nr XXIII-169/ 08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2008 r.


w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Realizacja zadań nastąpi ze środków, jakie zostaną przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Traci moc Uchwała nr XVII - 123/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008r.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 07.10.2008 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 11.06Magdalena RudnikEdycja strony
07.10.2008 r., godz. 13.46Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2256 razy.